fbpx

ERABILTZEKO ETA EROSTEKO BALDINTZAK http://escapebask.com/

 

 1. GURE DATUAK

Ongi etorri Escape Bask webgunera.

Webgune honen titulartasuna http://escapebask.com/ (aurrerantzean, Escape Bask):  

Asociación Junior Empresa BENNU (aurrerantzean BENNU) ikasle-elkartea (IFZ: G16854820; helbidea: Ibarra Zelaia Zelaigunea 2, Oñati 20560, Espainia). Harremana posta elektronikoaren bidez escapebask@gmail.com eta Euskadiko Elkarteen Erregistroan AS/G/23893/2021 zenbakiarekin inskribatua.

 

2. SARRERA

Dokumentu honek, bertan aipatzen diren dokumentuen zerrendarekin batera, web orri hau arautzeko baldintzak ezartzen ditu (http://escapebask.com/ ), bai eta zerbitzuak ematea, produktuak saltzea eta horren bidez produktuak saltzea ere (aurrerantzean, “Baldintzak”), web orrian sartzeko erabiltzen den gailua/aplikazioa edozein dela ere.

Baldintza hauek guneko erabiltzaile guztiei aplikatzen zaizkie, baita erabiltzaile, hornitzaile, bezero, merkatari eta/edo edukidun kolaboratzaileei ere.

Mesedez, irakurri arretaz baldintza hauek eta gure pribatutasun- eta cookie-politika (aurrerantzean, pribatutasun-politika eta cookie-ak) gure web gunean sartu, nabigatu eta/edo erabili aurretik. Web orriaren bidez eskaera bat sartu, erabili edo egitean, onartzen duzu baldintza hauekin eta arestian aipatutakoarekin lotuta geratzea; beraz, pribatutasunaren eta cookieen baldintzekin eta politikarekin ados ez bazaude, orduan ez zenuke web orrira sartu behar edo zerbitzu bat erabili behar. 

Halaber, baldintza horiek alda daitezkeela jakinarazi da. Bere ardurapean dago web gunean sartu, nabigatu eta/edo erabiltzen den bakoitzean horiek aztertu eta kontsultatzea; izan ere, zerbitzua (erreserba) edo produktua (opari-bonua) eskatzen den unean indarrean daudenak aplikatuko dira.

Gure webgunea wordpress-en dago. Haiek eskaintzen digute lineako merkataritza elektronikoaren plataforma, gure zerbitzuak eta produktuak saltzeko.

Zalantzarik izanez gero, jarri gurekin harremanetan gure edozein bitartekoren bidez, pribatutasun-baldintzei eta/edo -politikari eta cookie-ei buruz. 

 

3. DATUEN BABESA

Ematen dizkiguzun eta/edo jasotzen ditugun datu pertsonalak gure pribatutasun-politikaren eta cookieen arabera tratatuko ditugu. Kontsultatu arretaz gure pribatutasun- eta cookie-politika. Web gunean sartu, nabigatu eta/edo erabiltzean, erabiltzaileak baimena ematen du informazio eta datu horiek tratatzeko, eta adierazten du ematen dituen informazio edo datu guztiak egiazkoak direla.

 

4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Webgune honetako edukiak, testuak, irudiak, soinuak, animazioak, marka, etab. diseinu grafikoa, iturburu-kodea eta jabetza industrial eta intelektualeko gainerako eskubideak BENNU osatzen duten sozietateen aldeko jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei buruzko Espainiako legeriak babesten ditu. Beraz, guztiz debekatuta dago BENNUren berariazko baimenik gabe erreproduzitzea, banatzea edo jendaurrean jakinaraztea, osorik edo zati batean.

5. WEBGUNEAREN ETA ESTEKEN URL

BENNUk ez du bere gain hartzen gure web orriko edukiak gaizki erabiltzearen ardura, eta haietara sartzen den edo erabiltzen dituen pertsonaren erantzukizuna da soilik. Era berean, ez dugu inolako erantzukizunik hartuko web gune honetatik esteken edo bilatzaileen bidez hirugarrenen web orrietan dagoen informazioagatik.

 

6.USO WEB ORRIA/ERABILTZAILEA ONDO DAGO 

Web gunean sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio (aurrerantzean, Erabiltzailea edo Zu), eta, beraz, Web Gunean nabigatzen hasten denetik, hemen ezarritako Baldintza guztiak onartzen dira, baita ondorengo aldaketak ere, kasuaren arabera nahitaez bete beharreko lege-araudia aplikatzearen kalterik gabe.

Hala, Erabiltzaileak bere gain hartzen du Webgunea egoki erabiltzeko erantzukizuna. Horregatik, web orria erabiltzen duzunean eta/edo horren bidez eskaerak egiten dituzunean, konpromiso hauek hartzen dituzu:

 • Webgunea legearen arabera erabiltzea, kontsultak eta/edo eskaerak egiteko.
 • Gezurrezko edo iruzurrezko eskaerarik ez egitea.
 • Harremanetarako eta fakturaziorako behar diren datuak ematea, egiazki eta zehatz-mehatz. Horrelako erosketa bat egin dela arrazoiz ikusten bada, baliogabetu egin daiteke, eta agintari eskudunei jakinaraziko zaie.

Behar dugun informazioa ematen ez badigu, ezinezkoa izango zaigu egindako eskaera bideratzea. 

Hala, gainera, aitortu eta aitortzen duzu eskaera web orri honen bidez egitean 18 urte baino gehiago dituzula eta kontratuak egiteko gaitasun osoa duzula.

Erabiltzaileak, BENNUrekin, zerbitzuak emateko edo nahi duen produktua erosteko kontratua egin ahal izango du, Baldintza hauek Web Gune honetan eskuragarri dauden espainieraz. 

7. ERABILERA DEBEKATUAK

Debekatuta dago webgunea eta/edo haren edukia erabiltzea, eta, beraz, ez duzu hau egin behar: 

 • web gunea eta/edo haren edukia legez kanpoko helburuetarako erabiltzea; 
 • beste batzuei legez kontrako egintzak egiteko edo horietan parte hartzeko eskatzea; 
 • nazioarteko, federazioko, probintziako edo estatuko edozein araudi, arau edo lege haustea;
 • gure edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubidea urratu edo urratzea; 
 • jazartzea, abusatzea, iraintzea, kalte egitea, difamatzea, kalumniatzea, izen ona kentzea, larderiatzea edo diskriminatzea, generoa, sexu-orientazioa, erlijioa, etnia, arraza, adina, nazionalitatea edo ezgaitasuna dela-eta; 
 • informazio faltsua edo engainagarria aurkeztea; 
 • birusak edo beste edozein kode maltzur kargatu edo transmititzea, baldin eta Zerbitzuaren funtzionaltasuna edo funtzionamendua arriskuan jar dezakeen edozein modutan erabil badaiteke edo erabil badaiteke, edo zerikusia duen edozein web guneren, beste gune batzuen edo Interneten funtzionaltasuna arriskuan jar badezake;
 • harrak, birusak, troiatarrak edo edozein kode suntsitzaile sartu eta/edo transmititzea. 
 • besteen informazio pertsonala biltzea edo arakatzea; 
 • spama, phish, pharm, pretext, armiarma, uztondoa edo urradura sortzea; 
 • edozein asmo lizun edo ez-moral; 
 • Zerbitzuaren segurtasun-elementuak edo zerikusia duen beste edozein web gune interferitzea edo haiei iseka egitea.
 • web orri honetara, web gune hori dagoen zerbitzarira edo web orri honekin zerikusia duen edozein zerbitzari, ordenagailu edo datu-basetara baimenik gabe sartzen saiatzea.

Adierazitako baldintzak betetzen ez badira, zerbitzua edo produktuaren erosketa automatikoki etengo da eta web orria erabiltzeko baimena galduko da. Halaber, ez-betetze horiek agintari eskudunei jakinaraziko zaizkie.

Ildo horretatik, BENNU ez da bere gain hartuko web orri hau erabiltzearen eta/edo edukiak deskargatzearen ondorioz ordenagailuari edo ekipo informatikoari, datuei, materialei edo bestelakoei eragin diezaieketen birusen, troiatarraren edo beste edozein birusen ondoriozko kalteen edo galeren erantzule.

8. ALDERDI TEKNIKOEI BURUZKO OHARRAK

BENNUk ez du bere gain hartzen Interneteko sarera konektatzean sortzen diren arazo teknikoetatik edo ekipo informatikoetan gertatzen diren akatsetatik sor daitekeen erantzukizunik, ez eta BENNUren kontroletik kanpo legez kanpo sartzen diren hirugarren pertsonek eragin ditzaketen kalteen erantzukizunik ere. Era berean, ez dugu inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak izan ditzakeen kalte-galeren aurrean, guri ez dagozkigun iturrietatik datorrenean ematen dugun informazioan egindako akats edo hutsegiteengatik.

9. ZERBITZUA EMATEKO EDO EROSTEKO PROZESUA 

Erabiltzaileak Web Gunera sar daitezke ezarritako baliabide eta moduetatik. BENNUren online erosketa-zerbitzua edo -prozesua eskatzeko prozedurari jarraitu beharko diote. Prozesu horretan, zerbitzu bat edo gehiago (bat edo gehiago) aukeratu eta erosketa-orga, saski edo -guneari erants dakioke, eta, azkenik, “Eskaera egin” aukeran klik egin.

Halaber, erabiltzaileak urrats bakoitzean eskatzen zaion informazioa bete eta/edo egiaztatu beharko du, nahiz eta, kontratazio-prozesuan, ordainketa egin aurretik, kontratazioaren datuak alda daitezkeen.

Ondoren, erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du BENNUk bere eskaera edo kontratazio-eskaera jaso duela baieztatzeko, hau da, eskaeraren berrespena. 

Kontratazio-prozedura amaitu ondoren, erabiltzaileak onartzen du web guneak faktura elektroniko bat sortzea. Era berean, nahi izanez gero, erabiltzaileak fakturaren kopia bat lor dezake posta elektronikoz, escapebask@gmail.com-ri eskatuta, Web Guneko harremanetarako guneak erabiliz edo gorago emandako harremanetarako datuen bidez.  

El Usuario reconoce estar al corriente, en el momento de la contratación, de ciertas condiciones particulares de venta que conciernen servicio o compra en cuestión y que se muestran junto a la presentación o, en su caso, imagen de éste en su página del Sitio Web, indicando, a modo enunciativo, pero no exhaustivo, y atendiendo a cada caso: un escape room al aire libre en el que os enviaremos un paquete a casa con pruebas necesarias para realizar el escape room. Si se trata de un bono regalo os enviaremos un email con un pdf a modo bono regalo con una fecha de caducidad de 2 meses desde el momento de la compra; y reconoce que la contratación materializa la aceptación plena y completa de las condiciones particulares de venta aplicables a cada caso.

Web gunean egindako transakzioetan parte hartzen duten komunikazioak, erosketa-aginduak eta ordainketak BENNUren erregistro informatizatuetan artxibatu eta gorde daitezke, transakzioen frogabide bat eratzeko, betiere, aplikatzekoak diren arrazoizko segurtasun-baldintzak eta indarrean dauden lege eta araudiak errespetatuz, eta, bereziki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua (EB) kontuan hartuz,pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta Web Gune honen pribatutasun-politikaren arabera Erabiltzaileek dituzten eskubideei buruzkoa.

10. PRESTASUNA

BENNUk Web Gunearen bidez jasotzen dituen kontratazio-eskaera guztiak dauden plazen mende daude, eta/edo ezinbesteko arrazoiren batek (Baldintza hauetako 15. klausula) zerbitzuaren prestazioari eragiten ez badio. Zerbitzua edo erosketa egiterik ez izateko zailtasunak sortzen badira, BENNUk konpromisoa hartzen du Erabiltzailearekin harremanetan jartzeko eta zenbateko gisa ordaindutako edozein kopuru itzultzeko. 

11. PREZIOAK ETA ORDAINTZEKO MODUA 

Web gunean erakutsitako prezioak amaierak dira, eurotan (€), eta zergak barne hartzen dituzte, non eta, legez, BEZari dagokionez bereziki, ez den beste gairen bat aipatzen eta aplikatzen.

Bidalketa-gastuak zerbitzuen/produktuen azken prezioetan sartuta daude, web gunean ageri den bezala. Hala, BENNUk entrega- eta/edo bidalketa-zerbitzuak egiten ditu Correos-en bidez.

Web guneak ez du inolaz ere zerbitzu baten prezioari kostu gehigarririk gehituko automatikoki, baizik eta erabiltzaileak bere borondatez eta askatasunez hautatu eta hautatu dituenak bakarrik.

Prezioak noiznahi alda daitezke, baina gerta daitezkeen aldaketek ez diete eragingo erabiltzaileak eskaeraren berrespena jaso duen eskaera edo erosketei.

Ordaintzeko bide hauek onartuko dira: kreditu txartela edo zordunketa. 

 BENNUk bitarteko guztiak erabiltzen ditu Erabiltzaileak Web Gunearen bidezko transakzioetan transmititutako ordainketa-datuen konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko. Web guneak SSL (Secure Socket Layer) ordainketa-sistema segurua erabiltzen du.

Kreditu-txartelak jaulki dituen banku-erakundeak egiaztatu eta baimendu beharko ditu. Erakunde horrek ez badu ordainketa baimentzen, BENNU ez da erantzule izango atzerapenengatik edo ez entregatzeagatik, eta ezin izango du erabiltzailearekin kontraturik egin.

12. ENTREGATZEA

Kontratatutako ondasunaren entrega fisikoa egin behar den kasuetan, entregak Espainian (penintsula) egingo dira.

Ezusteko edo ezohiko inguruabarrak dauden kasuetan edo, hala badagokio, produktuak pertsonalizatzearen ondoriozkoak direnean izan ezik, erosketaren berrespen bakoitzean zerrendatutako produktuak erosteko eskaera Web Gunean adierazitako epean entregatuko da, Erabiltzaileak aukeratutako bidalketa-metodoaren arabera, eta, betiere, eskaera berresten den egunetik 30 egun naturaleko epean.

Arrazoiren batengatik, egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, BENNUk entrega-data bete ezin badu, Erabiltzailearekin harremanetan jarriko da horren berri emateko, eta hark aukera izango du erosketa egiten jarraitzea, beste entrega-data bat ezarriz, edo eskaera bertan behera uztea ordaindutako prezioaren itzulketa osoa eginda. Nolanahi ere, etxeko entregak lanegunetan egiten dira.

Erabiltzailea ez dagoelako eskaera entregatzea ezinezkoa balitz, eskaera biltegira itzul liteke. Hala ere, garraiolariak ohar bat utziko luke, eskaera non dagoen eta berriro entregatzeko nola egin azaltzeko.

Erabiltzailea ez bada entrega-tokian egon behar hitzartutako ordutegian, BENNUrekin harremanetan jarri behar da beste egun batean entrega adosteko.

Zure eskaera entregatzeko prest dagoenetik 30 egun igaro eta BENNUri egotz ezin dakiokeen arrazoiren batengatik entregatu ez bada, erabiltzaileak kontratuari uko egin nahi diola ulertuko du, eta kontratua amaitutzat emango da. Kontratua etetearen ondorioz, Erabiltzailearengandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko zaizkio, Erabiltzaileak Web Guneak eskaintzen duen ohiko entregaren modalitate merkeena ez den entrega-modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik, bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere,nolanahi ere, kontratua suntsiarazi eta gehienez ere 14 egun naturaleko epean.

Hala ere, erabiltzaileak kontuan izan behar du ebazpenaren ondoriozko garraioak kostu gehigarria izan dezakeela, eta kostu hori jasanarazi ahal izango zaiola.

Baldintza hauen ondorioetarako, ulertuko da entrega egin dela edo eskaera entregatu dela Erabiltzaileak edo Erabiltzaileak adierazitako hirugarren batek produktuen edukitza materiala eskuratzen duenean. Horretarako, eskaera hitzartutako entrega-helbidean jaso dela sinatuko da.

Produktuek sor ditzaketen arriskuak Erabiltzailearen kontura izango dira, ematen diren unetik aurrera. Erabiltzaileak produktuen jabetza eskuratuko du BENNUk egindako erosketaren edo erosketaren ondorioz zor dituen kopuru guztiak osorik jasotzen dituenean, bidalketa-gastuak barne, edo, entrega egiten denean, baldin eta stripe bidez ordaindu beharreko zenbateko osoa jaso ondoren ordaintzen bada.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZa) buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legean xedatutakoaren arabera, Espainiako BEZaren aplikazio-eremuan daudela ulertuko da entrega-helbidea Espainian badago, Kanarietan, Ceutan eta Melillan izan ezik. Aplikatu beharreko BEZ tasa une bakoitzean legez indarrean dagoena izanen da, kasuan kasuko artikuluaren arabera.

13. AKATSAK ZUZENTZEKO BITARTEKO TEKNIKOAK

Erabiltzaileari jakinarazten zaio, erosketa-eskaera Web Gunean prozesatzeko behar diren datuak sartzean akatsik gertatu dela atzemanez gero, datuok aldatu ahal izango dituela (EMLrekin harremanetan jarriz), Web Gunean gaitutako harremanetarako guneen bidez, eta, hala badagokio, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko gaitutako guneen bidez, eta/edo informazio-klausula erabiliz.Paketea bidalita badago, erabiltzaileak ordaindu egin beharko ditu paketearen kostua eta bidalketa-gastuak. 

Era berean, Erabiltzaileari Pribatutasun Politika kontsultatzera bidaltzen zaio, datu pertsonalak tratatzeari eta datu pertsonal horiek askatasunez zirkulatzeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan (2016ko apirilaren 27koa, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 5/2018 Legea) eta Datu Digitalen Babes Organikoari buruzkoa.

14. PRODUKTUA EROSTEAN ATZERA EGITEA ETA ITZULTZEA

Erabiltzaileak produktuak erosten baditu (opari-bonu bat, alegia), titularraren web gunearen bidez, hainbat eskubide izango ditu. Hona hemen eskubide horiek:

Atzera egiteko eskubidea: 

Erabiltzaileak, kontsumitzaile eta erabiltzaile den aldetik, erosketa bat egiten du web gunean, eta, beraz, 14 egun naturaleko epean erosketa horretan atzera egiteko eskubidea du, justifikatu beharrik gabe. 

Atzera egiteko epe hori erabiltzaileak edo hark baimendutako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, BENNUren web gunean erositako ondasunen edukitza materiala eskuratu eta 14 egun naturaleko epean amaituko da, hau da, posta elektronikoaren bidez jasotako opari-bonua. 

Atzera egiteko eskubide hori erabiltzeko, erabiltzaileak bere erabakia BENNUri jakinarazi beharko dio. Hala behar izanez gero, web gunean gaitutako harremanetarako guneen bidez edo escapebask@gmail.com bitartez egin dezakezu. (berdin da posta elektronikoaren bidez soilik)

Erabiltzaileak, erabakia jakinarazteko bidea edozein dela ere, argi eta garbi adierazi behar du erosketa-kontratuan atzera egiteko asmoa duela. Nolanahi ere, BENNUk baldintza hauei erantsitako zati gisa jartzen duen atzera egiteko inprimakiaren eredua erabili ahal izango du erabiltzaileak. Hala ere, ez da nahitaez erabili behar.

Atzera egiteko epea betetzeko, nahikoa da atzera egiteko erabakia argi eta garbi adierazten duen jakinarazpena dagokion epea amaitu baino lehen bidaltzea.

Atzera eginez gero, BENNUk jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkio Erabiltzaileari, bidalketa-gastuak barne (Erabiltzaileak Web Gunean eskaintzen den bidalketa-modalitate merkeena ez den beste baterako aukeratzen dituen gastu gehigarriak izan ezik), atzerapenik gabe, eta, betiere, BENNUk erabakia bertan behera utzi duela jakinarazten duenetik 14 egun natural igaro baino lehen.

BENNUk erabiltzaileari itzuliko dio hasierako erosketa-transakzioa egiteko erabili zuen ordainketa-metodo bera erabiliz. Itzulketa horrek ez dio kostu gehigarririk sortuko Erabiltzaileari. Hala ere, BENNUk diru-itzulketa hori atxiki lezake erosketako produktuak edo artikuluak jaso arte, edo Erabiltzaileak haiek itzuli izanaren froga aurkeztu arte, lehenengo betetzen den baldintzaren arabera.

Erabiltzaileak onartzen du ondasunak itzultzeko (garraiatzeko, entregatzeko) kostu zuzena bere gain hartu beharko duela, horietakoren bat izanez gero. Gainera, ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua ezartzeko beharrezkoa ez den manipulazioaren ondoriozko produktuen balioa gutxitzearen erantzule izanen da.

Erabiltzaileak onartzen du uko egiteko eskubidearen salbuespenak daudela, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 103. artikuluan eta beste lege osagarri batzuetan jasota dagoen bezala. Esate baterako, eta ez zehatz-mehatz, honako hauek: produktu pertsonalizatuak; azkar hondatu edo iraungi daitezkeen produktuak; CDak/DVDak, bildukirik gabe, fabrikan zehazten den bezala;higieneagatik edo osasunagatik prezintatuta dauden produktuak, entregatu ondoren prezintatu gabeak.

Ildo horretatik, Erabiltzaileak Web Gune honetan kontrata dezakeen zerbitzu baten prestazioa arautzen da; izan ere, Lege horrek berak ezartzen du Erabiltzaileek ez dutela Atzera Egiteko Eskubidea izango zerbitzua erabat gauzatu denean, edo zerbitzua hasi denean, kontsumitzaile eta erabiltzailearen berariazko baimenarekin, eta, bere aldetik, onartzen du kontratua BENNUk erabat exekutatu duenean, atzera egiteko eskubidea galduko duela.

Esteka honetan deskarga daiteke atzera egiteko formulario-eredua:

Atzera egiteko inprimakia: agiriaren amaieran.

Produktu akastunak itzultzea edo bidalketan errorea

Kasu horietan guztietan, Erabiltzaileak uste du kontratatutako produktua ez datorrela bat kontratuan edo eskaeran zehaztutakoarekin, eta, beraz, BENNUrekin harremanetan jarri beharko du berehala, eta desadostasunaren berri (akatsa/errorea) jakinarazi beharko dio baliabide berak erabiliz edo aurreko atalean emandako harremanetarako datuak erabiliz (atzera egiteko eskubidea).

Orduan, erabiltzaileari jakinaraziko zaio nola itzuli behar dituen produktuak, eta, itzuli ondoren, aztertu egingo dira, eta erabiltzaileari jakinaraziko zaio, arrazoizko epe baten barruan, itzultzea edo, hala badagokio, ordezkatzea bidezkoa den.

Produktua ahalik eta azkarren itzuli edo ordezkatuko da, eta, nolanahi ere, mezu elektroniko bat bidaltzen diogun egunetik kontatzen hasi eta 14 eguneko epean, onespen gabeko artikulua itzuli edo aldatu egin behar dela baieztatuz.

Akatsen baten ondorioz itzultzen diren produktuengatik ordaindutako zenbatekoa, benetan existitzen denean, osorik itzuliko da, entrega-gastuak eta itzulketa egiteko erabiltzaileak izan dituen kostuak barne. Erabiltzaileak erosketa ordaintzeko erabili zuen ordainketa-modu berean egingo da itzulketa.

Nolanahi ere, unean-unean Erabiltzailearentzat indarra duen legerian aitortutako eskubideei jarraituko zaie, kontsumitzaile eta erabiltzaile diren aldetik.

15. ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA

Kontrakoa dioen legezko xedapenik ezean, BENNUk ez du inolako erantzukizunik onartuko galera hauengatik, jatorria edozein dela ere:

 1. Bere aldetik ez betetzeagatiko galerak;   
 2.  Enpresa-galerak (lortu gabeko irabazia, diru-sarrerena, kontratuena, aurreikusitako aurrezkiena, datuena, merkataritza-fondoaren galera edo egin diren alferrikako gastuak barne); edo bi alderdiek bi aldeen artean produktuen salerosketa-kontratua formalizatu zenean aurreikusi ezin zuten zeharkako beste edozein galera. 

Era berean, BENNUk kasu hauetan ere mugatzen du bere erantzukizuna:

 (i) BENNUk Web Gunean produktuaren bisualizazio leiala emateko neurri guztiak aplikatzen ditu; hala ere, ez du bere gain hartzen pantailaren bereizmenik ezagatik edo erabiltzen den nabigatzailearen arazoengatik edo horrelako beste arazo batzuengatik egon daitezkeen desberdintasun edo zehaztasun falta minimoen ardura.  

(ii) BENNUk ahalik eta azkarren jokatuko du, erosketa-eskaeraren xede den produktua garraiatzeaz arduratzen den enpresaren esku jartzeko. Hala ere, ez du bere gain hartzen garraioaren funtzionamendu okerraren ondoriozko kalteen erantzukizunik, batez ere grebak, errepide-atxikipenak eta, oro har, sektoreko beste edozein arrazoi direla medio, atzerapenak, galerak edo produktua lapurtzea eragiten badute.  

(iii) Akats teknikoak, halabeharrez edo beste arrazoi batzuengatik zerbitzuak Internet bidez normal funtzionatzea eragozten dutenak. Web gunea eskura ez izatea, mantentze-lanengatik edo beste arrazoi batzuengatik, zerbitzua eskura ez izateko. BENNUk eskura dituen baliabide guztiak jartzen ditu produktuak erosteko, ordaintzeko eta bidaltzeko/entregatzeko prozesua gauzatzeko. Hala ere, erantzukizunetik salbuesten da, egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik, ustekabeagatik edo ezinbesteko arrazoiengatik.  

(iv) BENNUk ez du bere gain hartuko kontratatutako zerbitzua gaizki erabiltzearen ardura, BENNUk emandako jarraibideak bete gabe erabili baditu erabiltzaileak erabilitako produktuak. Aldi berean, BENNUk ere ez du bere gain hartuko erabiltzaileak egindako okerreko itzulketaren erantzukizunik. Erabiltzailearen ardura da produktu zuzena itzultzea. 

(v) Oro har, BENNU ez da bere gain hartutako betebeharren bat ez betetzearen edo atzeratzearen erantzule izango, baldin eta bere arrazoizko kontroletik kanpo dauden gertaeren ondorio bada, hau da, ezinbesteko arrazoiren batengatik gertatu bada, eta horrek, besteak beste, honako hauek jaso ditzake:  

 • Grebak, ugazaben itxierak edo bestelako errebindikazio neurriak.
 • Konmozio zibila, matxinada, inbasioa, mehatxu edo eraso terrorista, gerra (deklaratua ala ez) edo gerra mehatxua edo prestaketa.    
 • Sutea, leherketa, ekaitza, uholdea, lurrikara, hondoratzea, epidemia edo beste edozein hondamendi natural.    
 • Trenak, itsasontziak, hegazkinak, motor-garraioak edo bestelako garraiobideak, publikoak zein pribatuak, erabiltzeko ezintasuna.    
 • Telekomunikazio sistema publiko edo pribatuak erabiltzeko ezintasuna.
 • Edozein gobernu edo agintari publikoren egintzak, dekretuak, legedia, araudia edo murrizketak, bereziki osasun larrialdien eta antzekoen ondoriozkoak.  

Horrela, ezinbesteko arrazoiak irauten duen bitartean, betebeharrak bertan behera geratuko dira, eta BENNUk horiek betetzeko epea luzatu ahal izango du, ezinbesteko arrazoiak irauten duen denborarako. BENNUk behar diren baliabide guztiak jarriko ditu bere betebeharrak ezinbestean bete ahal izateko.

 

 16.COMUNICACIONES IDATZIZ ETA JAKINARAZPENEZ

Webgune hau erabiliz, erabiltzaileak onartzen du BENNUrekiko komunikazio gehienak elektronikoak direla (posta elektronikoa, web gunean argitaratutako oharrak eta WhatsApp aplikazioaren bidezko komunikazioa).

Kontratuaren ondorioetarako, erabiltzaileak baimena ematen du komunikabide elektroniko hau erabiltzeko, eta onartzen du BENNUk modu elektronikoan bidaltzen dituen kontratu, jakinarazpen, informazio eta gainerako komunikazio guztiek idatziz jasotzeko legezko baldintzak betetzen dituztela. Baldintza horrek ez du eraginik izanen Erabiltzaileari legez aitortutako eskubideetan.

Erabiltzaileak jakinarazpenak bidal ditzake eta/edo BENNUrekin komunikatu, baldintza hauetan ematen diren harremanetarako datuen bidez eta, hala badagokio, Web Guneko harremanetarako guneen bidez.

Era berean, kontrakoa hitzartzen ez bada, BENNUk posta elektronikoan, emandako posta-helbidean edo WhatsAppen bidez jar dezake harremanetan eta/edo erabiltzaileari jakinarazi.

17. UKO EGITEA

BENNUk ez dio uko egiten legezko eskubide edo ekintza jakin bati, ez eta BENNUk bere betebeharretakoren bat zorrotz betetzeko errekerimendurik egiten ez badu ere, horrek ez du esan nahi kontratu baten edo baldintzen ondoriozko beste eskubide edo ekintzei uko egiten dienik, ez eta erabiltzailea bere betebeharrak betetzetik salbuesten duenik ere.

BENNUk Baldintza hauetako bati edo kontratu baten ondoriozko eskubide edo ekintzei uko egiteak ez du eraginik izango, non eta ez den espresuki ezartzen uko egitea dela eta formalizatzen dela eta erabiltzaileari idatziz jakinarazten zaiola.

18. DEUSEZTASUNA

Agintari eskudunak emandako ebazpen irmo baten bidez baldintza hauetako bat deusez eta ondoriorik gabe deklaratzen bada, gainerako klausulek indarrean jarraituko dute, eta ez dira baliogabetasun-deklarazio horren eraginpean egongo.

 

19. AKORDIO OSOA

Baldintza hauek eta horietan espresuki aipatzen den dokumentu orok osatzen dute Erabiltzailearen eta BENNUren arteko akordio osoa, salerosketaren xedeari dagokionez, eta aurreko beste edozein itun, akordio edo promesa ordezten dute, alderdiek ahoz edo idatziz hitzartutakoa.

Erabiltzaileak eta BENNUk onartzen dute kontratu bat sinatzeko baimena eman dutela beste aldeak egindako adierazpen edo promesa bakar batean ere fidatu gabe, baldintza hauetan espresuki aipatzen dena izan ezik.

20. LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Web gune honetarako sarbidea, nabigazioa eta/edo erabilera eta horren bidez produktuak erosteko kontratuak Espainiako legeriaren arabera arautuko dira.

Web gunearen sarbidearekin, nabigazioarekin eta/edo erabilerarekin, baldintza hauen interpretazioarekin eta gauzatzearekin edo BENNUren eta Erabiltzailearen arteko salmenta-kontratuekin zerikusia duen eztabaida, arazo edo desadostasun oro erabiltzailearen helbideko epaitegi eta auzitegien jurisdikzio ez-esklusiboaren mende jarriko da.

21. KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK 

Erabiltzaileak BENNUra bidal ditzake bere kexak, erreklamazioak edo egin nahi duen beste edozein iruzkin, baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuen bidez (gure datuak).

Gainera, BENNUk erreklamazio-orri ofizialak ditu kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskura, eta horiek noiznahi eska diezaiokete BENNUri, baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuak erabiliz (Informazio Orokorra).

Era berean, BENNUren eta Erabiltzailearen arteko kontratu honen ondorioz eztabaida sortzen bada, Erabiltzaileak, kontsumitzaile gisa, eztabaidei buruzko judizioz kanpoko konponbidea eska dezake, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 524/2013 (EB) Erregelamenduari, kontsumoaren arloko lineako auziak ebazteari eta 2006/2009 Erregelamenduari jarraiki (EE). Metodo hori webgune honen bidez eskura dezakezu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

22. WEB ORRIA ETA/EDO BALDINTZA HAUEK EGUNERATU ETA ALDATZEA

BENNUk eskubidea du, aldez aurretik jakinarazi gabe, bere web guneko informazioa eta haren konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko, horregatik inolako erantzukizunik hartu gabe.

Era berean, BENNUk eskubidea du, edozein kasutan, kontratazioaren baldintza eta baldintza hauek aldatzeko, aldaketa horiek atzeraeraginik izan gabe.

Zure ardura da baldintza horiek maiz berrikustea. Egindako aldaketekin ados ez bazaude, ez zenuke web orri hau erabili behar. 

PRIBATUTASUN-POLITIKA

Arduradunaren identifikazioa:

ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL JUNIOR EMPRESA BENNU (aurrerantzean, BENNU)

IFZ G16854820arekin eta helbidea ibarra zelaia zelaigunea 2, 20560, Oñati, Gipuzkoa

kontaktua: ppd.bennuteam@gmail.com

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Pribatutasun-politika hau interesdunak BENNUri ematen dizkion datu pertsonal guztiei aplikatzen zaie, bai eta BENNUk bere web orrien bidez eta beste edozein komunikabideren bidez eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuetan interesa duen pertsona fisiko orori ere. BENNUren pribatutasun-politikaren helburua da bere datu pertsonalak nola tratatzen ditugun azaltzea, datuak babesteko indarrean dagoen araudia betez.

Interesduna BENNUrekin harremanetan jar daiteke, arduradunaren identifikazioan zehazten den informazioaren bidez.

Zer helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak eta zer legitimazioarekin?

Bennu, tratamenduaren arduraduna denez, zure datuak (identifikazio- eta banku-datuak) tratatzen ditu, Escape Bask-ek eskainitako zerbitzuen eskaerak kudeatzeko. 

Tratamendua, 6.1 b) artikuluaren arabera, beharrezkoa da interesdunak parte hartzen duen kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak hala eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko. Horrenbestez, tratamendua beharrezkoa da 6.1 f) artikuluaren arabera, tratamenduaren erantzuleak lortu nahi dituen bidezko interesak asetzeko, publizitatea eta merkataritza-sustapena bidaltzeko.

Hala eta guztiz ere, jakinarazten dizugu Bennuk tratamendu-jardueren erregistro bat duela, helbidean. https://bennuteam.com/politica-de-privacidad/  Behar bezala justifikatuta, Tratamendu Jardueren Erregistroari buruzko xehetasun gehiago behar izanez gero, BENNUra jo daiteke. identifikatutako edozein kanalen bidez

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

BENNU ukitutakoen datuak gordeko ditu erakundearekin harremanak dirauen bitartean, eta, ondoren, artxiboko araudian eta legeria aplikagarri bakoitzak ezartzen duen dokumentazioan xedatutakoarekin bat datozen datuak gordeko dira. Eskubide bat eskatuz gero, datuak ezabatuko dira, eskatu duen eskubidearen arabera.

Nork eskura ditzake zure datu pertsonalak?

BENNUk datu pertsonalak laga edo komunikatu ahal izango ditu administrazio publikoekiko betebeharretarako, une bakoitzean indarrean dagoen legeriaren arabera hala eskatzen den kasuetan. Halaber, Bennuk bere datu pertsonalen berri emanen dio Correos-i, eskaeraren entrega kudeatzeko.

Zein dira kaltetuen eskubideak?

Eskubide hauek erabil ditzakezu:

 1. Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento;
 2. Datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskubidea;
 3. Zure datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea, hori posible denean;
 4. Datu pertsonalen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea, datuen zehaztasuna, legezkotasuna edo tratamenduaren beharra zalantzazkoa denean; kasu horretan, datuak gorde ahal izango ditugu, erreklamazioak egin edo defendatzeko.
 5. Datu pertsonalen tratamenduari aurka egiteko eskubidea, datu horiek tratatzeko legezko oinarria interes legitimoa denean. BENNUk utzi egingo dio bere datuak tratatzeari, non eta ez duen interes legitimo premiazkorik edo erreklamazioak formulatu, erabili edo defendatzeko interesik.
 6. Zure datuak eramateko eskubidea, datuok tratatzeko gaitzen gaituen legezko oinarria zure adostasuna denean.

Interesdunak eta, hala badagokio, interesdunak eskubide horiek dohainik erabiltzen ahalko dituzte. ordezkaria honen bidez solicitud Honi zuzendua: ppd.bennuteam@gmail.com

Aurreko eskubideez gain, interesdunak eskubidea izanen du emandako baimena edozein unetan kentzeko, eta baimen hori kentzeak ez dio eragingo hura kendu aurreko tratamenduaren zilegitasunari. BENNUk interesdunaren datuak tratatzen jarraitu ahal izango du, lege aplikagarriak horretarako aukera ematen badu.

BENNUk interesatuari gogorarazi dio erreklamazioa aurkezteko eskubidea duela herrialde horretako kontrol-agintaritza eskudunean.

Baja merkataritza-komunikazioak bidaltzeko zerbitzuan

Interesdunak eskubidea du edozein unetan ezeztatzeko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko emandako baimena, BENNUri jakinarazpen soil baten bidez; horren bidez, jakinarazten du ez duela merkataritza-komunikaziorik jasotzen jarraitu nahi. Horretarako, interesdunak jakinarazpen bakoitzeko estekan klik egin ahal izango du, merkataritzako komunikazio elektronikoen bidalketa bertan behera utzita, edo, bestela, atzera egin ahal izango du emandako baimena,... (r) i jakinarazita. ppd.bennuteam@gmail.com.

Zer segurtasun-neurri ditugu ezarrita?

BENNUk konpromisoa hartzen du datu pertsonalak sekretupean gordetzeko eta gordetzeko betebeharra betetzeko, eta behar diren neurriak hartuko ditu datu horiek aldatu, galdu, tratatu edo baimenik gabe eskuratu ez daitezen, araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera.

BENNUk beharrezko segurtasun neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ditu ezarrita, bere datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta tratatzea eta/edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta horien arriskuak, bai giza ekintzatik bai ingurune fisiko edo naturaletik datozenak, aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera.

Estekak

BENNUren web orriak hiperestekak izan ditzake BENNUk erabiltzen edo kontrolatzen ez dituen beste leku batzuetarako. Horregatik, BENNUk ez du bermatzen, ezta bere gain hartzen ere, web gune horietako edukien edo haien pribatutasun-praktiken zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna eta gaurkotasuna. Mesedez, BENNUkoak ez diren web gune horiei informazio pertsonala eman baino lehen, kontuan izan datuak babesteari dagokionez bete beharrekoa ez dela gurea.

Pribatutasun-politika aldatzea

BENNUk pribatutasun-politika aldatu ahal izango du, unean uneko legeria aplikagarriaren arabera. Nolanahi ere, pribatutasun-politikaren edozein aldaketa behar bezala jakinaraziko zaio eragindako pertsonari, bere datu pertsonalen tratamenduan egindako aldaketen berri izan dezan eta, aplikatu beharreko araudiak hala eskatzen badu, kaltetuak baimena eman dezan.

 

 

ANEXO I 

 

Formulario de desistimiento (Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

 

A LA ATENCIÓN DE: ______________

INDICAR DIRECCIÓN, TELÉFONO Y MAIL:

 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato   del siguiente bien o bienes con referencia:

 • Nº Referencia/pedido :
 • Pedido recibido en:
 • Pedido recibido el:
 • Nombre y dos apellidos del comprador:
 • Domicilio del comprador:

 

Firma del comprador (en caso de que el presente formulario se presente en papel):

 

Fecha:

 

 

eu